Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nya infartsskyltar hälsar Välkommen till Visborg

Publicerad 2020-12-02 08:44
Nu under första veckan i december så sätts nya och välkomnande
infartsskyltar upp vid fyra av infarterna till norra delen av Visborgsområdet. Skyltarna förmedlar känslan av områdets vision och hänvisar till att följa programmet via Region Gotlands hemsida.

Programmet Stadsutveckling Visborg syftar till att skapa förutsättningar för nya bostäder och hållbar tillgänglighet för Visborgområdet i samklang med befintliga byggnader och verksamheter i en unikt grönskande miljö. Allt med närhet till havet, rekreationsområden och Visbys inre delar.

Skyltarna välkomnar till norra delen av Visborgsområdet som den första delen av den planerade utbyggnaden med start under år 2021. Skyltarna är placerade vid infarten från Färjeleden mot Visborgsallén. infarten från Väg 140 vid Kung Oscars väg, infarten från Väg 140 vid Maskingatan samt från Langs väg vid rondellen in mot Visborgs idrotts -och rekreationsområde samt till Maxi Arena.

Skyltarna förmedlar en visionär känsla av Visborg och hänvisar till Region Gotlands hemsida där man kommer att kunna följa programmet steg för steg med stöd i det omfattande kvalitetsprogram som är framtaget för Visborg och som nyligen beslutades av Regionstyrelsen. Infartsskyltarnas bildmaterial kommer att bytas ut löpande för att spegla olika delsteg i programmet från år 2021och även anpassas till områdets utbyggnadstakt under de kommande åren.

- Stadsutveckling Visborg har genom kvalitetsprogrammets godkännande i regionstyrelsen nu tagit ett stort steg framåt med stöd i en genomarbetat idé och plan för hela Visborgsområdet och nu vill vi med hjälp av infartskyltarna välkomna till både området och till att följa programmets utveckling steg för steg via Region Gotlands hemsida, säger Christian Hegardt, stadsarkitekt.

- Programmet går nu in i nästa fas och vi är glada över den uppmärksamhet och det intresse som visas för Visborgsområdet av både de som redan verkar och vistas inom området, och de intressenter och exploatörer som vi samverkar med för att tillsammans förverkliga visionen för Visborg som även gagnar hela Gotland på flera sätt, säger Harald Gröttvik, projektledare för Stadsutveckling Visborg.