Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på Visby lasarett i vinterskrud

Särskild vårdavdelning för patienter med covid-19 har öppnat på Visby lasarett

Publicerad 2020-12-01 15:04
För att möta vårdbehovet för patienter med covid-19 öppnades i går eftermiddag en vårdavdelning med särskilda IMA-vårdplatser (intermediärvård) på Visby lasarett.
IMA-vårdplatser är vårdplatser som utgör ett mellanting mellan intensivvård och traditionell vårdavdelning.
 
I dag vårdas 17 patienter med sjukdomen covid-19 på Visby lasarett, varav 2 patienter behöver intensivvård. 
 
- För att klara en förväntad ökning avseende vårdbehovet kopplat till covid-19 har den lokala särskilda sjukvårdsledningen (SSL-L) beslutat att Visby lasarett ska öppna en särskild vårdavdelning med IMA-resurser. säger Cathrine Malmqvist, sjukvårdschef. 
 
- Vi samordnar våra resurser på ett mer effektivt sätt i och med öppnandet av en särskild vårdavdelning och ökar därmed möjligheterna att intermediärvårda fler patienter med covid-19. Vårdplatsantalet har på totalen inte ändrats utan förändringen bygger på intern omstrukturering. 
 
Ständigt ny kunskap om framgångsrika behandlingsstrategier 
- Efter vårens erfarenheter har vi samlat på oss allt mer kunskap kring hur Covid-sjukdomen tar sig uttryck och behandlas. Utifrån detta har vi också lärt oss vilka behandlingsstrategier som är framgångsrika. Vi behandlar idag allt fler patienter med högflödesbehandling med syrgas och så kallad non-invasiv ventilation (avancerad andningshjälp på mask) i kombination med behandling mot blodproppar och i utvalda fall kortison och virusläkemedel”, säger Jens Eriksson, verksamhetschef och överläkare vid infektion och lungmedicin på Visby lasarett.
 
- Vi har nationellt under höstens tilltagande antal fall med covid-19 lagt allt färre patienter på IVA, och allt fler patienter på så kallade IMA-platser, vilket ligger i linje med hur man vårdar covid-19-patienter i övriga Sverige idag, säger Christian Kahlbom, medicinskt ansvarig läkare för IVA.