Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (1 december)

Publicerad 2020-12-01 14:32
Under det senaste dygnet har ytterligare 76 nya fall av coronavirusinfektion registrerats. Det innebär att totalt 1376 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland.

På Visby lasarett vårdas för närvarande 17 patienter med sjukdomen covid-19, varav 2 på intensivvårdsavdelningen, IVA. Totalt 12 personer har avlidit i covid-19 på Gotland sedan utbrottet tidigt i våras.

Förändring av rekommendation om hushållskontakt som innebär att symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Idag tisdag den 1 december förändrade Folkhälsomyndigheten rekommendationerna vilket innebär att även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 bör stanna hemma. Detta innebär att hela familjen omfattas av förhållningsregler för hushållskontakter och grundregeln är att man är hemma i sju dagar från den sjukes provtagningsdatum.