Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn och elever under 16 år omfattas nu av förhållningsregler för hushållskontakter

Publicerad 2020-12-01 14:30
Den 1 december förändrade Folkhälsomyndigheten rekommendationerna för hushållskontakter, vilket innebär att yngre barn och elever under 16 år som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 bör stanna hemma.

Den nya rekommendationen innebär att hela familjen omfattas av förhållningsregler för hushållskontakter och grundregeln är att man är hemma i sju dagar från någon i familjen har konstaterad covid-19

Enligt Skolverket och utbildningsminister Anna Ekström har elever i grundskolan och grundsärskolan har inte rätt till hemundervisning, men det kan finnas möjlighet med hemuppgifter. Varje skola kommer att organisera hur hemuppgifterna kan erbjudas och informera berörda vårdnadshavare.

 

Hur länge ska barn i förskola/skola stanna hemma vid sjukdomssymtom, även lättare symtom, där ingen i hushållet har bekräftad covid-19

Vid symtom som till exempel feber, hosta, snuva, halsont, huvudvärk som snabbt går över, behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn.

Om det är kvarvarande symtom och sju dygn har gått sedan barnet blivit sjuk och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskolan även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller snuva).
Riktlinjer för hur länge man stannar hemma bygger på kunskap om att man efter sju dagar inte längre smittar andra med covid-19.

Barn 6 år och uppåt samt vuxna med sjukdomssymtom rekommenderas att provtas för covid-19 och följa råd för om svaret är positivt eller negativt, se 1177.se