Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samråd nya avfallsföreskrifter

Publicerad 2020-12-01 07:55
Tekniska nämnden har beslutat att godkänna det framtagna förslaget till nya avfallsföreskrifter för Region Gotland. Förslaget skickas ut på samråd och utställning under perioden 1 december till och med 31 december.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa senast den 31 december 2020.