Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hon blir regional vaccinationssamordnare för covid-19-vaccineringen

Publicerad 2020-11-30 14:45
Det är nu klart att Christine Senter kliver in i rollen som övergripande regional vaccinsamordnare i Region Gotland med ansvar för att planera och genomföra vaccinationsarbetet mot covid-19. Ett arbete som pågått inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen sedan i somras.

Christine Senter, du är ju vanligtvis verksamhetsledare för e-hälsa på regionstyrelseförvaltningens (RSF) enhet för digitalisering. Hur kommer du lösa uppdraget som regional vaccinsamordnare med ditt ordinarie jobb?

För att skapa utrymme för samordningen kommer en stor del av mitt ordinarie arbete att få stå tillbaka under en period. Jag vet att det finns en förståelse i verksamheten för den här prioriteringen, insatser som syftar till att hantera pandemin måste nu få gå före. 
 

Hur känns det att kliva på det här uppdraget?

Oerhört viktigt att vaccinationsplaneringen fungerar, och att få hälso- och sjukvårdens förtroende att koordinera detta känns förstås bra. Som tur är står jag inte ensam i arbetet framåt, jag har ett team med erfarna och kompetenta kollegor att samarbeta med. 
 

Hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob är mycket nöjd med vaccinationssamordnaren

- Det känns mycket bra att Christine Senter tackat ja till uppdraget. Med sin bakgrund som chef inom den gotländska hälso- och sjukvården kommer Christine att bli en förstärkning i det fortsatta arbetet med planeringen och genomförandet av vaccinationen mot covid-19. Christine Senter kommer att ingå i den regionala särskilda sjukvårdsledningen (SSL-R) och leda styrgruppen som sedan i somras arbetar med att samordna hela vaccinationen.