Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kulturskolan fick årets integrationspris

Publicerad 2020-11-30 14:13
Vandringspriset Gotlands integrationspris delas nu ut för nittonde gången och denna gång till Kulturskolan på Gotland.

Priset delas ut av Länsstyrelsen Gotland, Region Gotland och kulturföreningen Global Gotland till en person eller organisation som under året har gjort insatser för en god integration på Gotland.

Kulturskolan på Gotland får priset för att de genom sina kulturskapande aktiviteter uppvisat ett mångårigt och förtjänstfullt engagemang i integrationsfrågan.

I motiveringen står vidare att "Kulturskolan har arbetat för att skapa och tillgängliggöra kulturella aktiviteter, bland annat via integrationsprojekt där svenska och nyanlända elever producerat teaterföreställningar tillsammans. Därutöver har Kulturskolan främjat mötesplatser och utbildningsinsatser för alla kulturintresserade ungdomar i inkluderande syfte."

Cecilia Herdenstam, biblioteksutvecklare på Gotlands länsbibliotek, tilldelades priset år 2018, och är en av dem som nominerat kulturskolan till priset i år.

– Jag har jobbat med ensamkommande barn, och vet hur viktigt det har varit för dem att delta i er verksamhet, sa hon när pristagarna överraskades vid ett digitalt möte under måndagen.

Så här kommenterade kulturskolans rektor, tilldelningen av priset:

– Det här kom som en total överraskning. Det är jättekul och känns oerhört hedrande för oss, sa Hans-Åke Norrby.