Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samlingssida för frågor och svar
om Covid-19

Region Gotland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens nationella strategier.Vid behov anpassas råden och rekommendationerna till vad som är rimligt och nödvändigt med hänsyn tagen till smittläget i vår region. Vi informerar i digitala kanaler, genom skyltar i olika miljöer, brevutskick, och annonser i tidskrifter. Vi anpassar också rutiner i alla våra verksamheter för att minska smittspridningen.

Läs mer om Region Gotlands strategi

Region Gotland arbetar för att erbjuda en effektiv och smittsäker vaccinering.

Att vaccinera sig kommer att vara gratis och frivilligt för alla som vistas på Gotland. Regionen kommer att få extra vaccindoser så att det räcker till alla oavsett om man är folkbokförd eller bor tillfälligt på Gotland.

Läs mer om vaccination  

Det är allas ansvar att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Detta innebär att vi alla behöver fundera: måste jag verkligen resa med kollektivtrafiken under pandemin?

Från 7 januari är det krav på munskydd i kollektivtrafiken.

Läs mer om vad som gäller inom kollektivtrafiken

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om allmänna nationella råd och föreskrifter för alla som bor och vistas i Sverige. 

Läs mer om skärpta allmänna råd för Gotland

Med uppdaterade kunskapsunderlag har man bedömt att ytterligare skydd kan uppnås genom att lägga till munskydd i situationer där det inte går att hålla avstånd. I första hand gäller det användning av engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafik på vardagar klockan 7-9 och 16-18, då det vid dessa tider ibland uppstår trängsel. Rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken gäller alla som är födda 2004 och tidigare, från och med den 7 januari 2021. Munskydd ska inte användas för att ersätta mer effektiva åtgärder såsom att undvika situationen, stanna hemma vid symtom eller säkerställa att avstånd hålls. Läs mer: Munskyddsanvändning i samhället utanför vård och omsorg och i kollektivtrafiken - Region Gotland

När coronapandemin förändrar vår vardag är det lätt att känna både frustration, oro och ensamhet. Människor tvingas isolera sig och påverkas på olika sätt. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Läs mer om hjälp och stöd under coronapandemin.

Sedan den 13 juni är det tillåtet att resa inom Sverige under förutsättning att du är symtomfri. Utifrån beslutet finns en del frågor kring resandet till och från Gotland och vad som gäller under ett besök på Gotland eller fastlandet

Läs mer om resor och corona

Från och med den 12 november är det besöksförbud på vårdavdelningarna på Visby lasarett samt inom psykiatrins heldygnsvård. Detta som ett led i att minska smittspridningen. Vi rekommenderar också att man undviker besök på särskilda boenden.

Läs mer om besöksförbudet 

Vi får många frågor om corona och covid-19 kopplat till äldreomsorgen. Frågorna  är besvarade av enhetschefer inom äldreomsorgen och medicinskt ansvarig sjuksköterska i socialförvaltningen.

Läs mer om äldreomsorgen och corona

 

Socialtjänsten inom Region Gotland ansvarar bland annat för äldreomsorg, hemsjukvård och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Många personer i de här grupperna är sköra och kan drabbas svårare av infektioner. Det gäller även coronaviruset.

Läs mer om omsorgen och corona

Förskolor, fritidshem och grundskolor är verksamheter som är viktigt för att andra samhällsfunktioner ska kunna bedriva sina verksamheter. 

Läs mer om de frågor och svar som ställts

 

Från och med 1 juli ansvarar Region Gotland för tillsyn av gotländska serveringsställen när det gäller hur de uppfyller lagens krav på att minska smittspridning av covid-19. Den nya lagen innebär att alla serveringsställen, inte bara restauranger, får ett stort ansvar för att minska trängsel. Men individen har också ett stort ansvar.

 

Läs mer om hur tillsynen går till och vad som gäller

 

Näringsliv och företagare påverkas av coronapandemin. 

Läs mer om vilka stöd du som företagare kan få