Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Finsams pris 2020 – ett år som inte liknar något annat

Publicerad 2020-11-30 11:14
Sedan 2013 har samordningsförbundet FinsamGotland uppmärksammat inkluderande arbetsplatser och samverkansinsatser som betyder mycket för enskilda och utsatta grupper. Det sker även i år. Tidigare år har det genomförts en högtidlig prisutdelning inför publik. Så blev det inte i år.
Idag, måndagen den 30 november, har pristagarna fått diplom och blommor vid en avskalad ceremoni med totalt åtta personer närvarande.
 
Såväl de arbetsplatser, arbetsledare som samverkansinsatser som utsetts till Finsams pris 2020 är föredömen. Deras insatser har varit av extra särskilt stor betydelse under den pågående pandemin.
 
Efter höstens nomineringsperiod har fem pristagare utsetts av förbundets styrelse.
 
  • Ett pris till en arbetsplats som med stort engagemang tagit emot personer som haft svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden
  • En pris för samverkan och nyskapande
  • Tre hederspriser.

Och pristagarna är – med motiveringar i korthet:


FinsamGotlands pris till arbetsplats 2020:


Imse Vimse, med vd Therese Lindström
Therese Lindström och hennes medarbetare är som företag ett föredöme, då de med stort engagemang tagit emot personer som haft svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden.

Arbetsplatsen ser bortom begränsningar och i stället till kompetenser och resurser. Genom att stötta och uppmuntra ägnar de tid till att handleda, följa upp, skapa struktur och förutsägbarhet så att medarbetarna blivit trygga och därmed fått tillbaka sin självkänsla.
Nominerad av Marie Löfstedt, SIUS-konsulent.
 
FinsamGotlands pris för samverkan och nyskapande 2020:
 
Nätverket Samverkan mot våld, med sammankallande Caisa Skoggren, Länsstyrelsen Gotland
Samverkan mot våld bildades år 2000, med bred representation från myndigheter och civilsamhällets aktörer. Den pågående pandemin har visat värdet i att nätverket med inarbetade rutiner hanterat de välgrundade farhågorna att fler riskerar att utsättas för våld då de isoleras i hemmet. På Gotland har det genom nätverket funnits en kontinuerlig uppföljning mellan berörda aktörer kring utvecklingen. Snabbt infördes rutiner för lägesrapportering via digitala möten.
 
Nätverket står också för nytänkande: Genom Caisa Skoggrens initiativ har en modell för processkartläggning med så kallade persona arbetas fram. I arbetet har en bred representation från myndigheter, insatser och civilsamhällets aktörer medverkat.
 
Persona Linda, en kvinna utsatt för våld i hemmet, har använts vid strategiska sammanhang – och uppdateras kontinuerlig.
 
Övriga framtagna persona är William, ung gotlänning med lite trasslig skolgång och hemförhållanden som plockas upp onykter av Polisen - samt Persona Hugo, Lindas minderåriga son.
 
Modellen för processkartläggning kan sägas vara en lightversion av Tjänstedesign. Den har stor potential att avvändas för att ta fram fler persona – inte minst kopplats till Finsams verksamheter.
 
 
Hederspriser
 
FinsamGotlands hederspris 2020
 
Karina Hedengran, enhetschef, Korttidsenheten, Korpen
Karina är alltid öppen för att ge alla som vill jobba inom vården en chans till det. Hon ser till kompetensen och resurserna framför begränsningar. Karina har alltid jobbat för att skapa de bästa förutsättningarna. Det har varit en mycket bra planering samt förankring hos övriga medarbetare och handledare som har spelat en betydande roll. Med sitt öppensinnade ledarskap får hon människor att växa.
Nominerad av Sius-konsulenterna, Arbetsförmedlingen.
 

FinsamGotlands hederspris 2020

 
Lars Nordahl, administrativ chef på Wisbygymnasiet
Lars har under många år öppnat upp sin arbetsplats för olika personer som ha haft det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Lars har förmåga att se styrkorna hos en person istället för svårigheterna. Han vågar ge ansvar och utmaningar – vilket stärker personer att klara uppgifter de inte trodde var möjliga.
Nominerad av Sius-konsulenterna, Arbetsförmedlingen.
 

FinsamGotlands hederspris 2020

 
Johannes Hedlund, Verksamhetsledare JobbSam 2.0
Johannes har givit samverkan ett ansikte. Hans drivande ledarskap och kunskap om målgruppen har medfört att en klyfta i det gotländska samhället har fyllts och utanförskap har minskat.
Nominerad av Emelie Arvidsson, socialsekreterare, stöd och försörjning vid socialförvaltningen.