Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till näringslivsfrukost - torsdag den 3 december 2020

Publicerad 2020-11-30 09:00
Välkommen till digitalt morgonmöte om nuläge, pågående projekt och nya möjligheter för Gotlands näringsliv.

I denna tid samlas vi på avstånd och förhoppningsvis har du gott kaffe tillgängligt där du befinner dig, hemma eller på jobbet.

Tid: Torsdag den 3 december, klockan 08.00–09.15

Plats: Digitalt via Zoom. Du behöver inget eget Zoom-konto, följ bara länken.
Zoom-länk till Näringslivsfrukost den 3 december 2020

Koppla gärna upp dig i god tid och säg god morgon i chatten, så får vi alla veta vilka och hur många som deltar. Vi kommer att ha en bemannad chatt där du kan ställa frågor.

Programmet

  • Utmaningen här och nu - Hur hanterar vi pandemins effekter i det gotländska näringslivet? Peter Lindvall och Eva Nypelius sammanfattar stödinsatser från i våras och fram till idag. Representanter från det gotländska näringslivet återger effekterna av dessa.

  • Regional utveckling och tillväxt - Om det fortsatta arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och dess genomförande under 2021, särskilt avseende dess koppling till näringslivsutveckling och tillväxt på ön.

  • Aktuellt inom näringslivsutveckling och tillväxt - Presentation av projekt med riktning mot näringslivsutveckling. Vi lyfter även näringslivsberedningens samarbete för företagsklimat och tillväxt samt Gotlands energiomställning.

  • Avslutning och summering

Mer information om näringslivsträffar hittar du på gotland.se/naringslivstraff