Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anmälan till vårens verksamheter

På grund av coronapandemin kan Hemsebadet i nuläget ej öppna anmälan till vårens verksamheter.