Kontakt

Regional vaccinationssamordnare covid-19

Christine Senter
e-post: christine.senter@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En person håller ett vaccin i sin hand (Foto: Mostphotos)

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Frågor och  svar om vaccination mot covid-19 finns hos Folkhälsomyndigheten.

Mer information om vaccination mot covid-19 finns även på 1177.se

Vaccinationsplanering

Statistiken uppdateras ej under sommaren 2022.

   

Vecka 17

totalt 1495 st genomförda vaccinationer    

Vecka 16

totalt 1853 st genomförda vaccinationer    

Vecka 15

totalt 1417 st genomförda vaccinationer    

Vecka 14

totalt 2146 st genomförda vaccinationer    

Vecka 13

totalt 403 st genomförda vaccinationer    

Vecka 12

totalt 483 st genomförda vaccinationer    

Vecka 11

1195 (varav 28 dos 1, 21 dos 2 , 343 dos 3 samt 803 dos 4)  

Vecka 10

841 (varav 10 dos 1, 30 dos 2 , 269 dos 3 samt 532 dos 4)  

Vecka 09

1024 (varav 31 dos 1, 28 dos 2 , 403 dos 3 samt 562 dos 4)  

Vecka 08

1506 (varav 23 dos 1, 77 dos 2 , 845 dos 3 samt 561 dos 4)  

Vecka 07

1499 (varav 24 dos 1, 82 dos 2 , 1051 dos 3 samt 362 dos 4)  
Vecka 06 1471 (varav 23 dos 1, 52 dos 2 ,1347 dos 3 samt 49 dos 4)

Vecka 05

2887 (varav 65 dos 1, 66 dos 2 samt 2756 dos 3)

Vecka 04

3702 (varav 71 dos 1, 60 dos 2 samt 3570 dos 3)

Vecka 03

4095 (varav 108 dos 1, 99 dos 2 samt 3888 dos 3)

Vecka 02

3145 (varav 97 dos 1, 200 dos 2 samt 2848 dos 3)

Vecka 01

1308 (varav 64 dos 1, 70 dos 2 samt 1174 dos 3)
Vecka 52 526 (varav 60 dos 1, 62 dos 2 samt 404 dos 3 till personer som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv ska erbjudas en tredje dos.)
Vecka 51 1481 (varav 57 dos 1, 91 dos 2 samt 1333 dos 3 till personer som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv ska erbjudas en tredje dos.)
Vecka 50 3339 (varav 177 dos 1, 168 dos 2 samt 2994 dos 3 till personer som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv ska erbjudas en tredje dos.)
Vecka 49 3041 (varav 164 dos 1, 190 dos 2 samt 2687 dos 3 till personer som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv ska erbjudas en tredje dos.)
Vecka 48 2736 (varav 113 dos 1, 169 dos 2 samt 454 dos 3 till personer som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv ska erbjudas en tredje dos.)
Vecka 47 2527 (varav 109 dos 1, 164 dos 2 samt 2254 dos 3 till personer som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv ska erbjudas en tredje dos.)
Vecka 46 2938 (varav 145 dos 1, 842 dos 2 samt 1951 dos 3 till personer som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv ska erbjudas en tredje dos.)
Vecka 45 1830 (varav 83 dos 1, 828 dos 2 samt 919 dos 3 till personer som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv ska erbjudas en tredje dos.)
Vecka 44 510 (varav 50 dos 1, 94 dos 2 samt 366 dos 3 till personer som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv ska erbjudas en tredje dos.)
Vecka 43 973 (varav 114 dos 1, 159 dos 2 samt 700 dos 3 till personer som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv ska erbjudas en tredje dos.)
Vecka 42 2078 (varav 907 dos 1, 295 dos 2 samt 876 doser till personer som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv ska erbjudas en tredje dos.)
Vecka 41 1976 (varav 804 dos 1, 227 dos 2 samt 945 doser till personer som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv ska erbjudas en tredje dos.)
Vecka 40 887 (varav 104 dos 1, 556 dos 2 samt 227 doser till personer som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv ska erbjudas en tredje dos.)
Vecka 39 980 (varav 163 dos 1, 786 dos 2 samt 31 extradoser till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar)
Vecka 38 1824 (varav 186 dos 1, 1622 dos 2 samt 16 extradoser till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar)
Vecka 37 3552 (varav 537 dos 1, 2967 dos 2 samt 48 extradoser till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar)
Vecka 36 1164 (varav 419 dos 1, 679 dos 2, 66 extradoser till personer med kraftig nedsatt immunförsvar)
Vecka 35 1809 (varav 471 dos 1, 1338 dos 2)
Vecka 34 3726 (varav 630 var dos 1 och 3096 dos 2).
Vecka 33 4015 (varav 785 var dos 1 och 3230 dos 2).
Vecka 32 3247 (varav 936 var dos 1 och 2311 dos 2).
Vecka 31 2075 (varav 821 var dos 1 och 1254 dos 2).
Vecka 30 2675 (varav 2531 var dos 1 och resterande 144 dos 2).

Totalt har nu 70 673 vaccinationer genomförts, cirka 43 300 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 28 200 är färdigvaccinerade.

Vecka 29 2736 (åldersprioritering i samtliga faser)
Vecka 28 3058 (åldersprioritering i samtliga faser)
Vecka 27 4241 (åldersprioritering i samtliga faser)
Vecka 26 5576 (åldersprioritering i samtliga faser)
Vecka 25 4520 (åldersprioritering i samtliga faser)
Vecka 24 4200 (åldersprioritering i samtliga faser)
Vecka 23 3856 (åldersprioritering i samtliga faser)
Vecka 22 2288 (åldersprioritering i samtliga faser)
Vecka 21 2624 (åldersprioritering i Fas 3)
Vecka 20 3489 (åldersprioritering i Fas 2 och 3)
Vecka 19   2259 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 18   2425 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 17 2281 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 16 2695 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 15 2224 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 14 2701 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 13 507 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 12 484 (åldersprioritering i Fas 2) Den lägre vaccinationstakten beror på att Astra Zenecas vaccin pausats av Folkhälsomyndigheten
Vecka 11  1 811 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 10 2334 (andrados i Fas 1 samt åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 9 1073 (andrados i Fas 1 och 2 samt personalvaccination i Fas 2)
Vecka 8 2550 vaccinationer. (andrados i Fas 1, inklusive personal, samt förstados till personer med dialysbehandling samt personer med LSSinsats eller assistans). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 7 1281 (andrados i Fas 1 samt pågående vaccination Fas 2). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 6 510 (Fas 1 och delar av Fas 2). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 5 1508 (Fas 1 och inledande delar av Fas 2). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 4 2084 (SÄBO dos 2, hemtjänst, hemsjukvård, personal i dessa verksamheter samt personer 80 år och äldre). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 3 1130 (SÄBO dos 2, hemtjänst, hemsjukvård samt personal i dessa verksamheter). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 2 653 (SÄBO, hemtjänst, hemsjukvård). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 1 300 (SÄBO). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 53 204 (SÄBO). Vaccinationstakt enligt plan.

 

Region Gotland har beslutat om en regional plan för vaccination mot covid-19. Den utgår ifrån den nationella planen för covid-19-vaccinationen som Folkhälsomyndigheten tagit fram på uppdrag av regeringen. 

Vaccination mot covid-19

Covid-19 är en mycket smittsam sjukdom som kan göra dig svårt sjuk. För att minska risken att bli allvarligt sjuk eller dö rekommenderas alla över 18 år att vaccinera sig. Hur många doser som är aktuellt beror på ålder och om du ingår in någon riskgrupp. Läs mer på www.gotland.se/covidvaccin

Från v.42 2021 beslutade Folkhälsomyndigheten att till personer som är 30 år eller yngre rekommenderas vaccinet Comirnaty från Pfizer/Biontech, som första och andra dos.

Folkhälsomyndigheten har pausat användningen av Modernas vaccin Spikevax, för personer som är 30 år och yngre, av försiktighetsskäl. Orsaken var signaler om ökad risk för biverkningar som inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck. Risken att drabbas är dock väldigt liten.

De vacciner som används mot covid-19 ska vara trygga att använda. Alla vacciner och eventuella biverkningar följs därför upp löpande. Allvarliga biverkningar efter vaccination mot covid-19 är mycket ovanliga. Men, enligt preliminära data från Läkemedelsverket och internationella myndigheter finns möjligen en ökad risk för hjärtmuskelinflammation (myokardit) och/eller hjärtsäcksinflammation (perikardit) efter vaccination med Modernas vaccin Spikevax jämfört med vaccination med Comirnaty.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida

Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är dock inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Om du vaccinerar dig löper du dock en väsentligt mindre risk att bli allvarligt sjuk.

Vaccin mot covid-19 ges i flera doser. Primärvaccinationen har tidsintervallet minst 6 veckor mellan dos 1 och dos 2 och sedan rekommenderar Folkhälsomyndigheten också en påfyllnadsdos för alla över 18 år där tidsintervallet mellan dos 2 och 3 är tre månader. Personer med nedsatt immunförsvar eller över 65 år rekommenderas ytterligare påfyllnadsdoser.

Vaccinerna som godkänns har mycket hög skyddseffekt men det finns aldrig några garantier vilket skydd man får som enskild individ. Folkhälsomyndigheten följer noga upp effekten av vaccinerna och rekommenderar påfyllnadsdoser i grupper där skyddet börjar avta.

Läs mer om skyddseffekten på Läkemedelsverket

Nej, det går inte att själv välja vilket vaccin du får mot covid-19. Alla vacciner som är godkända mot covid-19 skyddar effektivt mot sjukdom.
Ja. Alla vaccinationer är frivilliga i Sverige, så även vaccination mot covid-19.

Det tar ungefär tre veckor efter andra dosen innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd. Men skyddseffekten efter två doser avtar med tiden, därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten en påfyllnadsdos till alla som är 18 år och äldre, samt ytterligare påfyllnadsdoser för personer över 65 år eller med nedsatt immunförsvar

De vacciner som används i Sverige ger ett gott och långvarigt skydd mot allvarlig sjukdom. Men för att skyddet ska bli hållbart och starkt krävs två doser vid primärvaccinationen, endast en dos räcker inte.

De flesta vacciner är uppbyggda med att man väcker immunförsvaret med första dosen och med den andra dosen befäster man ett mer långvarigt skydd. Nästan alla vaccin ges i flera doser enligt vaccinationsprogram. En del vaccin får man fylla på med jämna mellanrum och andra ger ett skydd som sedan räcker hela livet.

Eftersom covid-19 inte har funnits så länge har man inte kunnat studera hur lång effekt vaccinet har efter fullföljd vaccination även om man vet att den är långvarig. Det pågår studier för att följa hur länge skyddseffekten kvarstår.

Vaccination till barn 12-17 år

Tidigare fanns en rekommendation för barn och unga att vaccinera sig mot covid-19. Rekommendationen har tagits bort eftersom den inte behövs längre. Barn och unga blir sällan allvarligt sjuka i covid-19.

Vaccination vid särskilda förutsättningar

Hur länge en person är immun efter en genomgången infektion av covid-19 är fortfarande oklart. Därför rekommenderas även de som varit sjuka i covid-19 att vaccinera sig med två doser och sedan (för vuxna) en efterföljande påfyllnadsdos.

Rekommendationen är att alla personer över 18 år ska vaccineras. Alla godkända vaccin är säkra och effektiva..

Hur länge en person är immun efter en genomgången infektion av covid-19 är fortfarande oklart. Därför rekommenderas även de som varit sjuka i covid-19 att vaccinera sig med två doser och sedan (för vuxna) en efterföljande påfyllnadsdos. Ytterligare påfyllandsdoser rekommenderas för riskgrupper och äldre.

Det finns ännu ingen rekommendation om vaccination av personer med långvariga symtom på covid-19. Din behandlande läkare behöver därför göra en individuell bedömning om du ska vaccinera dig mot covid-19 eller inte.
Även om du får dialysbehandling eller är benmärgs- eller organtransplanterad rekommenderas du att vaccinera dig. Du kommer att få ett så kallat mRNA-vaccin, det vill säga ett vaccin från Moderna eller Pfizer, enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Får du dialysbehandling kan vaccination ske på specialistmottagning.

Du kan läsa mer om vaccin mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om du tycker att det är obehagligt med eller är rädd för sprutor, kan du berätta det för den vaccinerande sjuksköterskan på vaccinationsmottagningen. Personalen där är erfarna och vana att bemöta och stötta oroliga människor.

Egen stödperson

Om du är så pass rädd för sprutor att du känner att du behöver ha med dig en närstående som stöd går det givetvis också bra. Du behöver då uppge i telefonbokningen när du bokar din tid för vaccination att du önskar ha med dig en stödperson. Har du redan bokat tid men ännu inte uppgett att du önskar ha med dig en stödperson, kan du skicka epost till covidvaccin@gotland.se så ser vi till att föra in informationen om stödperson i din bokning. Dit kan du också skicka epost om du har bokat din vaccinationstid via appen Alltid Öppet. Det går inte att uppge önskemålet om stödperson i själva bokningen i appen.

Bedövningsplåster

Vid vaccination mot covid-19 går det bra att använda ett bedövningsplåster, ett så kallat emlaplåster, inför vaccinationen. Vid vissa vaccinationer rekommenderas inte att använda bedövningsplåster, men vid vaccination mot covid-19 går det bra.

Fobi mot sprutor

Lider du av sprutfobi, eller är så pass rädd för sprutor att upplever att du inte klarar av att vaccinera dig mot covid-19, kontakta din vårdcentral. Där kan du få hjälp att utreda och eventuellt diagnostisera din fobi. Du kan också få hjälp med exempelvis KBT-behandling (kognitiv beteendeterapi).

De flesta personer kan vaccinera sig trots att de är allergiska mot exempelvis födoämnen och läkemedel. Vid bokningstillfället får du svara på en hälsodeklaration som bland annat innehåller frågor om allergi. Den som har svår allergi kan behöva vaccineras på särskild mottagning med högre medicinsk beredskap.

Ja, du kan vaccineras mot covid-19. Om du har haft blodpropp av något slag, tar blodförtunnande medicin eller en medicin för att förebygga blodproppar, kan du vaccineras med samtliga godkända vaccin mot covid-19.

Vaccination mot covid-19 rekommenderas av Folkhälsomyndigheten för gravida efter graviditetsvecka 12. För gravida som även tillhör en medicinsk riskgrupp kan vaccination ges innan vecka 12. Du som är gravid kan vaccinera dig mot covid-19 under hela graviditeten, Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock att vaccinationen görs efter graviditetsvecka 12.

Det är praxis i Sverige att inte vaccinera gravida under den tidiga graviditeten, även om vaccinerna inte medför några faktiska risker för gravida. Behovet av skydd mot covid-19 bedöms också som störst i den senare delen av graviditeten. Om det finns medicinska skäl för att göra en annan bedömning, kan tidig vaccination mot covid-19 ändå bedömas vara lämplig, t.ex. om den som är gravid har någon ytterligare riskfaktor såsom diabetes eller högt blodtryck.
 

Läs mer på Folkhälsomyndigheten

 

Ja, du kan vaccinera dig mot covid-19, även om du ammar. Vaccinationen ger dig ett bra skydd mot allvarlig sjukdom, och har ingen negativ påverkan på ditt ammande barn.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten

Hur går det till att vaccinera sig?

Enligt Folkhälsomyndighetens prioritering ska personer som har störst risk för svår sjukdom i covid-19 erbjudas vaccin först , där den tydligaste riskfaktorn är hög ålder.

Boka tid för vaccination genom att ringa 0498-269800. Påfyllnadsdoser kan också bokas i appen Alltid öppet (endast för folkbokförda på Gotland). gotland.se/digitalbokning

Vaccinationen är frivillig och Region Gotland tar inte betalt för bokning eller vaccination mot covid-19.

Du kan inte boka vaccination utan ID-handling. Det är viktigt att du har en id-handling vid vaccinationen så att sjukvårdspersonalen kan anteckna vilket vaccin du får, om du har några symptom och om du får några mediciner.

Om du inte har något personnummer eller samordningsnummer kan du ändå vaccinera dig. Du får då ett reservnummer vid vaccinationen, om du har ett reservnummer från sjukvården sedan tidigare ska du använda det. Numret används bara i sjukvården och kan inte användas eller spåras av någon annan myndighet. Du måste kunna legitimera dig på plats för att få ett reservnummer.

Du som långtidsvistas på Gotland är välkommen att vaccinera dig här.

Du som är utländsk medborgare utan svenskt personnummer kan vaccinera dig på drop-in, du får då ett reservnummer. Spara ditt reservnummer. Det ska användas i all kontakt med sjukvården.

Här finns mer information om hur du bokar tid för vaccination www.gotland.se/covidvaccin

Om du väljer att ta dos 1 i annan region kan du inte vara säker på att få en dos 2 på Gotland. Vi kan då varken garantera att vi har rätt vaccin på plats eller att du får vaccinet med rätt intervall.

Det spelar mindre roll var du vaccinerar dig, men se till att du tar båda doserna på samma ort, då hjälper du till och underlättar vaccinationsarbetet för alla.

Personer som studerar på Gotland kan i mån av tillgång på vacciner ta sin andra dos vaccin på Gotland.

Personer med hemtjänst, hemsjukvård och vuxna personer i samma hushåll får denna information:

  • Du som har hemtjänst kan boka tid via telefonbokningen på 0498-26 98 00. Det gäller även dig som vårdas under hemtjänstliknande förhållanden. Du som har hemtjänst kan resa kostnadsfritt med sjukresa till och från mottagningen när du ska vaccineras. Du kan också boka din vaccinationstid i mobilen via appen Alltid öppet
  • När det gäller patienter inom hemsjukvården: I de fall det på grund av sjukdom inte är möjligt att ta sig till vaccinationsmottagning kommer vaccination att ges i hemmet. Beslut om hemvaccination tas av hemsjuksköterska i samråd med ansvarig läkare.
Att ta sig till Vaccinationsmottagningen: Har du som anhörig möjlighet att hjälpa till med skjuts till och från vaccinationen är vi tacksamma. Du som har hemtjänst kan också resa kostnadsfritt med sjukresa till och från mottagningen där du ska vaccineras. Boka din resa via beställningscentralen, telefon 0200-26 06 60.

Alla som vaccineras mot covid-19 får ett vaccinationskort med sig hem där det framgår vilken dag du fick dos 1 och med vilken vaccinsort. Vaccinationskortet är för ditt egna kom ihåg och kan inte användas som ett intyg. Uppgifterna registreras även i din journal via 1177.se

Eu har gemensamt tagit fram ett vaccinintyg som framförallt ska underlätta vid resor inom Europa under pandemin. E-hälsomyndigheten ansvarar för den kostnadsfria e-tjänsten Covidbevis och utfärdar bevisen från och med den 1 juli. I Sverige heter det Covidbevis och i EU används namnet covidintyg (EU Digital COVID Certificate).

Läs mer om vaccinationsintyget på E-hälsomyndigheten

Vid vaccination dokumenteras vaccinationen i journalsystem, detta är hälso- och sjukvården skyldiga att göra. Från journalen överförs automatiskt information till nationella vaccinationsregistret, från 1 januari 2021 är det lagstadgat att alla pandemivaccinationer ska registreras i nationella vaccinationsregistret.

I vaccinationsregistret lagras information om vem som har vaccinerats, var vaccinationen har ägt rum, vilket vaccin som har använts och vilken dos i ordningen som har getts. Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna.

Uppgifterna skyddas av absolut sekretess.

När du är vaccinerad

Vanliga biverkningar vid vaccin mot covid-19 är ömhet i armen vid stickstället, trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Dessa symtom bör gå över på ett par dagar och är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar. Om du fått biverkningar efter första dosen är det ingen fara att ta den andra dosen vaccin.

Upplever du symtom, utöver dessa, som du tror kan vara en biverkning av vaccinet kan du anmäla detta på Läkemedelsverkets hemsida. Du behöver inte kontakta vården innan du anmäler en biverkan.

Självklart ska du alltid kontakta vården om du har behov. Är ditt tillstånd akut, ring 112.

Läs mer om biverkningar

Du kan anmäla biverkan av vaccin mot covid-19 här.

Du kan bli sjuk men mycket sannolikt med lindrigare symtom. Inget vaccin kan lova hundra procent skydd. Skyddet kan också variera individuellt även om vi vet att de här vaccinerna ger god skyddseffekt i befolkningen.

Folkhälsomyndigheten följer noga upp effekten av vaccinerna och rekommenderar påfyllnadsdoser i grupper där skyddet börjar avta.

Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd mot sjukdom eller smitta. Därför kan du som är vaccinerad mot covid-19 bli infekterad med coronaviruset och smitta andra. Det är därför viktigt att följa de rekommendationer som finns för att undvika att smitta andra, till exempel att stanna hemma om du är sjuk.

Du har ett eget ansvar för att förhindra spridning av covid-19. Stanna hemma om du får symtom på luftvägsinfektion. Det gäller även om du är vaccinerad mot covid-19.

Läs mer om vad som gäller för dig som är vaccinerad.

Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt, dvs. att du gör det du kan för att inte bli smittad eller smitta andra. Undersök på förhand vilka regler och rekommendationer som gäller på ditt resmål.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida.

Eu har gemensamt tagit fram ett vaccinintyg som framförallt ska underlätta vid resor inom Europa under pandemin. E-hälsomyndigheten ansvarar för den kostnadsfria e-tjänsten Covidbevis och utfärdar bevisen från och med den 1 juli 2021. I Sverige heter det Covidbevis och i EU används namnet covidintyg (EU Digital COVID Certificate).

Läs mer om vaccinationsintyget på E-hälsomyndigheten

Det finns tre olika slags covidbevis som kan användas vid resor

Det är skillnad på de antikroppar som utvecklas efter covid-19 och efter en vaccination mot covid-19. Många antikroppstest visar bara om du har antikroppar efter sjukdomen, inte efter vaccinationen. Det gör att testerna blir missvisande.

Du kan inte på egen hand boka antikroppstestning. Det utförs endast om läkare har ordinerat det.

Du bör vänta minst 7 dagar med att ge blod efter vaccinationstillfället. Ibland kan vaccineringen ge biverkningar som t.ex. feber några dagar efter vaccinationen. Du ska vara fullt frisk minst 14 dagar innan blodgivning.

Läs mer på frågor och svar om blodgivning

Vill du veta mer om vaccination?

Innan du mejlar din fråga vill vi be dig att leta efter svaret på vår hemsida eller på hemsidor vi hänvisar till. Det är ett hårt tryck på vaccinsamordningen och vi kan till exempel inte svara på individuella, medicinska frågor - dessa hänvisas till behandlande läkare eller vårdcentral.

Om du inte hittar svar på din fråga på vår hemsida är du välkommen att mejla till: covidvaccin@gotland.se.

Folkhälsomyndigheten har utförlig information om vaccination mot covid-19 och om vilka vaccin som finns tillgängliga.