Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (25 november)

Publicerad 2020-11-25 14:45
Dagens lägesrapport visar att ytterligare 17 nya fall av coronavirusinfektion har registrerats det senaste dygnet. Det innebär att totalt 1104 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland. I rapporten berättas även om läget inom äldreomsorgen och planeringen av kommande covid-19-vaccinering.

På Visby lasarett vårdas för närvarande 12 patienter med konstaterad covid-19, varav 2 på intensivvårdsavdelningen, IVA. Totalt 12 personer har avlidit i covid-19 på Gotland sedan utbrottet tidigt i våras.

Läget inom äldreomsorgen

För närvarande har tre särskilda boenden rapporterad smittspridning. Igår rapporterade vi om fyra boenden.
 
- Vi kan glädjande nog konstatera att man fått bukt med smittan på ett av Gotlands särskilda boenden. Det är inte så att faran är över. Vi vet hur lömsk den här smittan är. Men för de boende och för medarbetarna är det ändå ett välkommet besked, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska, Mårten Åström.
 
- Dessvärre kan vi konstatera att vi ser smittan inom hemtjänst på ön. Det handlar både om brukare och personal. Brukare som har hemtjänst tillhör ofta en riskgrupp och är äldre och kan bli allvarligt sjuka, säger Mårten Åström.
 
Hemtjänsten, både den i regionens regi och privata hemtjänstutövare, arbetar enligt de rutiner som finns om bland annat skyddsutrustning och har munskydd i allt vårdnära arbete.

Lägesrapport vaccination covid-19

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och smittskyddsenheten planerar för fullt inför kommande vaccination av covid-19. Utmaningen är att rigga detta i sjukvården samtidigt som pandemin utvecklas som den gör.
  • Vaccin kommer att erbjudas enligt den prioritering som Folkhälsomyndigheten kommer att presentera.
  • Det kommer att vara tidsbokning för vaccination, ingen drop-in.