Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor - Idag den 25 november

Publicerad 2020-11-25 09:17
Idag är det den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor och flickor är ett globalt samhällsproblem och en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Detta uppmärksammas idag med ett antal olika aktiviteter.

Under Coronapandemin har restriktioner lett till en alarmerande ökning av våld i hemmet. Redan innan pandemins utbrott hade en av tre kvinnor utsatts för våld under sin livstid. FN rapporterar nu en ökning av våld i hemmet med 30 % världen över.

UN Women - Mer information om Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

Stöd och hjälp på Gotland - för den som utsätts för våld eller utsätter närstående

Här kan du läsa mer om hur Region Gotland genom akuten och sjukvården, socialtjänsten och skolan, tillsammans med polisen och Gotlandshem arbetar för att ge dig bra stöd. 

På sidan gotland.se/våldinärarelationer hittar du viktiga kontaktuppgifter och fler filmer som berättar om vilket stöd du kan få. 

Region Gotland – kontaktuppgifter och information om våld i nära relationer 

 

 

Familjefridsteamet på Instagram

Denna vecka har du möjlighet att lära känna Familjefridsteamet på regionens Instagram @viarregiongotland. De arbetar med att ge stöd till dig som utsätts för våld och till dig som utsätter någon närstående för våld. 

Familjefridsteamet – denna vecka på Instagramkontot viarregiongotland 

Familjefridsteamet på Region Gotlands hemsida gotland.se/våldinärarelationer 

Samtal om våld genom historien

Idag bjuder Region Gotland, Länsstyrelsen Gotland och Gotlands museum tillsammans in till en berättelse och ett samtal om utsatthet. Vad kan vi lära av historien?

Tid: Onsdag den 25 november klockan 8.15, 13.00, 15.00, 17.00 eller 19.00.

Plats: Evenemanget är helt digitalt och du deltar via Zoom. Samtalet pågår i ungefär en timme.

Anmälan: Du anmäler dig löpande till önskad tid via länkarna nedan och får en inloggningslänk per e-post innan evenemanget. Kostnadsfritt.

Klockan 13.00 - Anmälan till Samtal om våld genom historien 

Klockan 15.00 - Anmälan till Samtal om våld genom historien