Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Egenprovtagning covid-19 börjar provta även från näsa och saliv

Publicerad 2020-11-24 06:27
Från och med idag, tisdag den 24 november, kommer egenprovtagningen 1177.se att ändra sin provtagningsrutin från endast att ta svalgprov till att även ta prov från näsa och saliv.
- Vid en genomgång av kunskapsläget har det visat sig vara en mer träffsäker metod att povta både från svalg, näsa och saliv för att påvisa covid-19. Nu är Karolinska Universitetslab klar med sin validering av nytt provtagningsmaterial varför vi uppdaterar våra provtagningsrutiner, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland. 
 
Instruktioner följer med provtagningskitten om hur man topsar sig själv i svalg och näsa och lämnar ett salivprov. Det är viktigt att man följer dem noggrant för bästa tillförlitlighet.