Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Wisbygymnasiet går tillbaka till ordinarie schema

Publicerad 2020-11-23 15:10
För att minska belastningen och trängselproblematiken i kollektivtrafiken införde Wisbygymnasiet till höstterminen 2020 ett förskjutet schema med undervisning mellan klockan 9.30 och 17.00. Detta samtidigt som särskild skolskjuts erbjöds gymnasieeleverna. Nu har skolans ledning beslutat att återgå till ordinarie schemaläggning med skolstart klockan 8.00 från och med vårterminsstarten i januari.

- Vi har gjort en samlad bedömning i denna fråga utifrån tillgänglighetsaspekten och förutsättningarna att ge stöd och kompensatorisk undervisning till elever som har svårare att nå kunskapskraven. Eleverna efterfrågan också själva att få återgå till det tidigare schemat säger Peter Lerman, rektor vid Wisbygymnasiet.

Samtliga elever hänvisas till den ordinarie kollektivtrafiken från och med vårterminens start. Sista skoldagen för Wisbygymnasiets elever innan jullovet är den 18 december och också den sista dagen det går att åka med särskild skolskjutsbuss.

Tills vidare har Wisbygymnasiets elever, med en årskurs i taget, även distansundervisning som genomförs utifrån ett rullande schema. I december kommer skolledningen att ta ställning till om den delvisa distansundervisningen ska fortsätta även under vårterminen. Eleverna i gymnasiesärskolan berörs inte av detta.

Gymnasieeleverna utgör ungefär 40 procent av kollektivtrafikresenärerna på ön. Det handlar om cirka 500 gymnasieelever som reser med kollektivtrafiken till och från skolan. Med kollektivtrafiken reser även en del elever i grundskolan och särskolan. De turer som flest åker är morgon- och eftermiddagsturerna på linje 10, 11 och 20. På skoldagar körs det ett flertal förstärkningsturer till och från Wisbygymnasiet.

Mot bakgrund av att antalet passagerare som använder kollektivtrafiken har minskat betydligt bedömer kollektivtrafikenheten att återgång till skolstart klockan 8.00 kan genomföras. Folkhälsomyndighetens avrådan från resor i allmän kollektivtrafik kom den sedan 13 juni i år. Fler väljer nu andra färdsätt och de som kan jobbar hemifrån.

Till Wisbygymnasiet: https://gotland.se/wisbygymnasiet

Till kollektivtrafikens sida: https://gotland.se/107650