Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tekniska nämndens möte onsdagen den 18 november

Publicerad 2020-11-19 15:46
Tekniska nämndens möte onsdagen den 18 november med efterföljande presskonferens genomfördes helt digitalt. Detta förstås på grund av smittsituationen.

Nämndens ordförande Karl-Johan Boberg berättar här hur mötet gick, om ett beslut rörande konstgräsplanen i Rävhagen i Visby och om ett beslut gällande sluttäckning av öns deponier.