Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (19 november)

Publicerad 2020-11-19 14:31
Under det senaste dygnet har ytterligare 21 nya fall av coronavirusinfektion registrerats. Det innebär att totalt 969 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland.
14 patienter med sjukdomen covid-19 vårdas för närvarande på Visby lasarett, varav 1 på intensivvårdsavdelningen.

Det är allvar nu!

Här kan du läsa om skärpta allmänna råd som gäller för Gotland.