Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Digitala möten

Vi erbjuder digitala möten som ett alternativ till att du besöker oss

Patientbesök genomförs som videomöte i appen "Alltid öppet"

Om du vill ha ett digitalt möte med oss


Prata med din behandlare när ni bokar nästa tid eller hör av dig till oss om du vill boka om ett redan inbokat fysiskt besök till ett videomöte i appen "Alltid öppet"