Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (18 november)

Publicerad 2020-11-18 14:37
Ytterligare 31 nya fall av coronavirusinfektion har registrerats under det senaste dygnet, vilket innebär att totalt 948 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland. Vädjan från sjukvården: Testa dig bara för covid-19 om du har symtom eller har uppmanats av vården.

11 patienter med sjukdomen covid-19 vårdas för närvarande på Visby lasarett, varav 1 på intensivvårdsavdelningen.

Vädjan från sjukvården: Testa dig bara för covid-19 om du har symtom eller har uppmanats av vården

  • Det förekommer att det bokas PCR-prov av personer som inte har symptom. Gör inte det. 
  • Lämna provtagningstiderna till de som behöver få veta om deras symptom är covid-19. 

Läs mer om provtagning covid-19 på 1177 Vårdguiden