Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Coronastöd till fritidsverksamheter

Publicerad 2020-11-18 13:03
Nu är det möjligt för föreningar som är verksamma inom fritidssektorn på Gotland att söka ekonomiskt stöd för inkomstbortfall på grund av coronapandemin. Ansökningstiden är 17 november till 2 december.

I och med det uppkomna läget med coronapandemin och allt som den medför beslutade regionstyrelsen vid sitt sammanträde den 22 oktober att avsätta ytterligare 1 miljon kronor för att möta delar av den problematiken som uppstår hos föreningar och dess verksamhet i och med coronapandemin.

Det föreningarna kommer kunna söka för inom fritidsstödet är, precis som förra sökomgången, intäktsbortfall för föreningens verksamhet på grund av coronapandemin. Det vill säga intäkter som föreningen vanligtvis har men som i år har uteblivit på grund av rådande läge. Föreningen gör det via en e-tjänst som du hittar på Region Gotlands Självservice eller direkt på den här länken: https://etjanst.gotland.se/fritidcoronastod 

För att kunna söka stödet behöver föreningen vara ansluten till Region Gotlands föreningsregister samt ha verksamhet inom fritidssektorn på Gotland.

Notera att detta stöd inte riktar sig mot samlingslokaler/bygdegårdar.

Perioden för evenemang och verksamhet som är sökbara för intäktsbortfall är den 1 oktober 2020 till och med 31 december 2020Ansökningstiden är 17 november till 2 december.

De som blir beviljade stöd får det utbetalt innan årsskiftet. Beredning sker i sedvanlig ordning inom avdelning samt i samverkan med RF Sisu Gotland.

Kriterierna blir desamma som i våras, det vill säga följande: Stödet för intäktsbortfall är ett brett stöd där föreningarna kan komma in med ansökningar angående alla intäktsbortfall som har drabbat föreningarna på grund av coronapandemin. Finns det uteblivna kostnader kopplade till det sökta intäktsbortfallet ska dessa redovisas och räknas av, det är nettointäktsbortfallet som söks.