Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kulturskolan anpassar sin verksamhet ytterligare utifrån pandemiläget

Publicerad 2020-11-17 16:42
Från och med den 18 november inför Kulturskolan Gotland ytterligare anpassningar av sin verksamhet till följd av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd. Detta för att motverka smittspridningen av coronaviruset.

Från och med onsdag 18 november gäller följande åtgärder:

  • Gruppverksamheterna i körsång, blåsorkestrar, teater och dans är endast öppna för elever födda år 2005 eller senare. Beroende på ämnen och hur många elever som blir kvar i gruppen, kommer några lärare att behöva revidera sina planeringar. De ansvarar då själva för specifik sådan information.
  • Föräldrar ombeds hämta och lämna sina barn vid ytterdörrarna samt vänta utanför kulturskolans lokaler medan lektionen pågår.
  •  Viss gruppundervisning för de allra yngsta barnen pausas, eftersom den ofta kräver att föräldrar finns inom räckhåll för barnen och att vi behöver minimera antalet vuxna i huset
  •  Individuell undervisning (eller i enstaka fall några få elever tillsammans) kan fortsätta som tidigare - men med olika anpassningar enligt lärares anvisningar.

Sedan tidigare gäller:

  • Samtliga konserter och evenemang är inställda tills vidare.
  • Enkelriktat flöde för elevgrupperna i kulturskolans korridorer, för att minska trängsel i entrén när en grupp slutar samtidigt som nästa grupp är på väg in.
  • Pedagogerna anpassar innehållet i verksamheten när så är möjligt, för att minimera närkontakt mellan eleverna.
  • Elever kan få individuella digitala distanslektioner när så är möjligt.
  • Personalen undviker att ta i elevernas personliga utrustning.
  • Alla gemensamma personalmöten hålls digitala.

Anpassningarna gäller i första hand till och med den 10 december. Det är dock mycket sannolikt att dessa förlängs. Information kommer i så fall att gå ut till vårdnadshavare och elever via plattformen SpeedAdmin.

En reducering av terminsavgiften för höstterminen 2021 kan komma att göras, beroende på hur många lektionstillfällen kulturskolan totalt har kunnat erbjuda under läsåret.

Läs mer

Kulturskolans hemsida 

Skärpta allmänna råd