Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Wisbygymnasiet anpassar undervisningen för eleverna

Publicerad 2020-11-17 15:43
Från och med torsdag den 19 november kommer Wisbygymnasiet att införa distansundervisning för en årskurs i taget.

Mot bakgrund av den rådande situationen med pandemin har utbildningsdirektör Torsten Flemming i samråd med skolledningen för Wisbygymnasiet och Region Gotlands smittskyddsenhet beslutat att anpassa undervisningen för gymnasieskolans elever. Beslutet innebär att en årskurs har distansundervisning en vecka i taget.

Anpassningen införs inte för att det är många elever som har konstaterad smitta på gymnasiet utan är en förebyggande åtgärd för att glesa ut och skapa mer utrymme på skolan för att ge förutsättningar att hålla avstånd till varandra, samt för att bromsa en eventuell ökning av smittspridning av covid-19.  Det finns idag bara ett fåtal elever på skolan som har konstaterad smitta av covid-19.

Från och med torsdag 19 november kommer en årskurs i taget att ha distansundervisning i ett rullande schema.

Årskurs 2 har distansundervisning veckorna 47 och 48

Årskurs 3 har distansundervisning vecka 49

Årskurs 1 har distansundervisning vecka 50

Och så vidare.

Beslutet gäller i första hand fram till jullovet, men kan komma att förlängas.

Alla gymnasieelever kommer att ha en extra studiedag imorgon, 18 november för att alla förberedelser ska kunna genomföras så att distansstudierna kan fungerar på ett bra sätt för eleverna.

- Vi har en bra organisation riggad för distansundervisning och med de erfarenheter vi har från vårens distansundervisning kommer det att fungera bra för eleverna. Elever i behov av särskilt stöd kommer även fortsättningsvis att erbjudas skolförlagd undervisning, säger Peter Lerman rektor Wisbygymnasiet. 

Till Wisbygymnasiet

Gymnasiesärskolan omfattas inte av distansundervisning utan har ordinarie skolgång och schema