Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kulturskolan anpassar verksamheten utifrån pandemiläget

Kulturskolan Gotland gör anpassningar av sin verksamhet till följd av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd. Detta för att motverka smittspridningen av coronaviruset.

Följande smittskyddsåtgärder gäller:
- Föräldrar ombeds hämta och lämna sina barn vid ytterdörrarna samt vänta utanför kulturskolans lokaler medan lektionen pågår.
- Viss gruppundervisning för de allra yngsta barnen pausas, eftersom den ofta kräver att föräldrar finns inom räckhåll för barnen och att vi behöver minimera antalet vuxna i huset.
- Individuell undervisning (eller i enstaka fall några få elever tillsammans) kan fortsätta som tidigare - men med olika anpassningar enligt lärares anvisningar.
- Samtliga publika evenemang är inställda tills vidare.
- Enkelriktat flöde för elevgrupperna i kulturskolans korridorer, för att minska trängsel i entrén när en grupp slutar samtidigt som nästa grupp är på väg in.
- Pedagogerna anpassar innehållet i verksamheten när så är möjligt, för att minimera närkontakt mellan eleverna.
- Elever kan få individuella digitala distanslektioner när så är möjligt.
- Personalen undviker att ta i elevernas personliga utrustning.
- Alla gemensamma personalmöten hålls digitala.

Allmänt gäller också:
- Nationella riktlinjer följs, t.ex. om handtvätt, handsprit, att hålla avstånd och att stanna hemma vid symptom.
- Personalen följer t.ex. de riktlinjer som gäller för testning vid symptom och två helt symptomfria dagar innan återgång i arbete.

Anpassningarna gäller tills annat meddelas  via plattformen SpeedAdmin.

En reducering av terminsavgiften för höstterminen 2021 kan komma att göras, beroende på hur många lektionstillfällen kulturskolan totalt har kunnat erbjuda under läsåret.