Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (17 november)

Publicerad 2020-11-17 14:30
Under det senaste dygnet har ytterligare 18 nya fall av coronavirusinfektion registrerats. Det innebär att totalt 917 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland.

13 personer med sjukdomen covid-19 vårdas för närvarande på Visby lasarett, varav 1 på intensivvårdsavdelningen.

Skärpta allmänna råd på Gotland

Spridningen av covid-19 ökar och för att bromsa smittan krävs förändrat beteende. Därför infördes den 12 november skärpta allmänna råd för alla som bor eller vistas på Gotland.