Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild av ett verk av Joakim Allgulander (observera endast ett utsnitt)

Kulturskaparens blick under en pandemi

Publicerad 2020-11-17 08:58
Region Gotland utlyser särskilda uppdrag för kulturskapare inom alla konstarter 2020.

Hur upplever vi tiden och livet under pandemin? Hur kan detta beskrivas för nutiden och eftervärlden? Det blir nu ett uppdrag för kulturskapare på Gotland.

Den 17 november till 1 december utlyser Region Gotland 30 särskilda uppdrag för professionella kulturskapare. Utlysningen omfattar 30 000 kronor per uppdrag inom alla konstarter och är en del av det stödpaket till kulturen som regionfullmäktige fattade beslut om den 16 november.

Uppdraget är utveckla en idé, ett verk, ett work-in-progress eller en produkt som på något sätt skildrar eller tar avstamp i vår tid just nu – mitt i pandemin. Utlysningen sker i form av intresseanmälningar där sökande ska vara professionell kulturskapare mantalskriven på Gotland och verksam inom bild och form, musik, scenkonst, litteratur, serier, film, spel, slöjd, konsthantverk, småskalig design eller kulturarv. Handläggning sker i samarbete med kulturkonsulenterna och målet är att visa upp resultatet när det är möjligt, förhoppningsvis under 2021.

Region Gotland vill genom att utlysa särskilda uppdrag till kulturskapare stärka villkoren för skapande under en extraordinär tid, ta vara på konstnärens blick och säkerställa en möjlighet för allmänheten att ta del av resultatet.