Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ungdomsgårdarna stänger tillfälligt sina verksamheter

Publicerad 2020-11-12 15:07
Utifrån de skärpta allmänna råden gällande Covid-19 kommer ungdomsgårdarna och Fenix ungkulturhus hållas stängt från och med den 12 november till den 10 december 2020.

Vi meddelar vilka olika aktiviteter som vi kommer erbjuda i stället via våra olika kanaler.

Skärpta allmänna råd

Till ungdomsgårdarnas sidor