Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öppna förskolorna stänger verksamheten tillfälligt

Publicerad 2020-11-16 15:41
Mot bakgrund av de skärpta allmänna råd som Folkhälsomyndigheten infört på Gotland, stänger både öppna förskolan Myllan i Visby och Gurkfröet i Hemse sina verksamheter tillfälligt. Detta för att motverka smittspridningen av coronaviruset.