Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avstå från besök på särskilda boenden

Publicerad 2020-11-16 14:32
"Vi måste vidta alla åtgärder vi kan för att hålla nere smittspridningen", säger socialnämndens ordförande Rolf Öström (M).
De skärpta allmänna råden som införts på Gotland innebär att alla bör undvika fysisk kontakt med andra än de man bor med. 
 
Av omsorg om de som bor på Gotlands äldreboenden, så kallade särskilda boenden, vädjar Region Gotland och socialnämnden om att alla avstår från besök.
 
- Det är av omsorg om de boendes hälsa. Vi måste vidta alla åtgärder vi kan för att hålla nere smittspridningen, säger socialnämndens ordförande Rolf Öström (M).
 
Efter beslut av Folkhälsomyndigheten infördes den 12 november skärpta allmänna råd för Gotland. Detta på grund av den kraftigt ökande smittspridningen av covid-19 och för att sjukvården ska klara den ökade belastningen. Ett av råden är just att avstå från att umgås med personer man inte bor med.
 
Sedan det nationella besöksförbudet togs bort tidigare i höstas har anhöriga och närstående besökt Gotlands särskilda boenden på ett ansvarsfullt sätt.
 
- Vi kan se att man har tagit stort ansvar i det här. Ändå måste vi nu gå ut och rekommendera att man avstår från besök. Vi hoppas på förståelse för det, säger socialdirektör Marica Gardell.
 
I dagsläget finns smittspridning på tre av Gotlands särskilda boenden.
 
- Vi har ett särskilt boende där vi börjar få kontroll, ett boende med begränsad smitta och ett boende med smittspridning som vi fått kännedom om under måndagen, säger Marica Gardell.
 
Fortsatt kontakt med boende
Håll gärna kontakten med varandra genom att ringa; via telefon- eller videosamtal. Kontakta det boende din släkting eller närståendes bor på om du behöver hjälp med teknik eller utrustning för att kunna prata med varandra.
Du som anhörig kan också kontakta Region Gotlands anhörigstöd. Där kan du få tid för samtal.