Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (16 november)

Publicerad 2020-11-16 10:42
Under helgen har en person som testats positiv för covid -19 avlidit. Sedan i fredags har ytterligare 114 nya fall av coronavirusinfektion registrerats. Det innebär att totalt 899 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland.
Under helgen har en person som testats positiv för covid -19 avlidit.
 
– Vi beklagar detta och våra tankar går till anhöriga och närstående, säger smittskyddsläkare Maria Amér. Totalt har åtta personer avlidit i covid-19 på Gotland sedan utbrottet tidigt i våras.
 
14 personer med sjukdomen covid-19 vårdas för närvarande på vårdavdelning på Visby lasarett, ingen på intensivvårdsavdelningen.
 

Besöksförbud på Visby lasaretts vårdavdelningar  

Spridningen av covid-19 ökar och för att bromsa smittan krävs förändrat beteende. Därför har skärpta allmänna råd införts för alla som bor eller vistas på Gotland. Dessutom har smittskyddsläkaren infört besöksförbud på Visby lasaretts vårdavdelningar.