Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (13 november)

Publicerad 2020-11-13 14:51
Inför helgen meddelar smittskyddsläkaren att 29 nya fall av coronavirusinfektion har registrerats under det senaste dygnet. Det innebär att totalt 785 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland. Det är en ny smittspridning på ett av Gotlands boenden. Nästa lägesrapport kommer på måndag den 16 november.

12 personer med sjukdomen covid-19 vårdas för närvarande på vårdavdelning på Visby lasarett, 1 patient vårdas på intensivvårdsavdelningen. Totalt har sju personer avlidit i covid-19 på Gotland sedan utbrottet tidigt i våras.

Lägesrapport äldreomsorgen

– Vi har en ny smittspridning på ett av Gotlands särskilda boenden. Det är ingen stor spridning i dagsläget och vi gör nu allt vi kan för att smittan inte ska sprida sig ytterligare på boendet, säger socialförvaltningens medicinskt ansvarig sjuksköterska Mårten Åström.

Smittspårning pågår enligt de rutiner som finns. Berörda anhöriga och närstående och berörda medarbetare informeras om läget. Förutom detta boende är det ytterligare ett där det finns smittspridning. Det har vi kommunicerat tidigare.
 
Skärpta allmänna råd på Gotland
Spridningen av covid-19 ökar och för att bromsa smittan krävs förändrat beteende. Därför införs nu skärpta allmänna råd för alla som bor eller vistas på Gotland.