Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad innebär de skärpta allmänna råden för kultur- och fritidsverksamheten på Gotland?

Publicerad 2020-11-12 14:45
Med anledning av de skärpta allmänna råd som Folkhälsomyndigheten inför på Gotland i dag kommer flera verksamheter inom kultur- och fritidsområdet påverkas.

De skärpta allmänna råden innebär bland annat att vi inte ska besöka inomhusmiljöer där många människor samlas och där det kan finnas risk för trängsel.

Det kommer att påverka flera av regionens verksamheter som bibliotek, badhus och idrottsanläggningar som omgående kommer att begränsa eller delvis ändra sina öppettider för att fortsatt upprätthålla servicen men minska den fysiska kontakten och smittrisken.

- I enlighet med de lokala allmänna råden för Gotland kommer vi fortsätta hålla våra bibliotek öppna och fortsätta arbeta med att begränsa antalet besökare i lokalerna och att det går att hålla avstånd i våra bibliotek. Detta sker genom en rad åtgärder såsom fortsatt maxantal besökare i våra minsta bibliotek, minskad service och att inte använda biblioteket som en mötesplats. Vi kommer också i enlighet med riktlinjerna att fortsätta möjliggöra idrottstillfällen för unga födda efter 2005, säger Angelica Andersson Fihn, avdelningschef Kultur & fritid.

Detta gäller i korthet från och med klockan 14:00 idag, den 12 november.
Almedalsbiblioteket: stänger för allmänheten till och med den 30 november på grund av byte av matta och ökad risk för trängsel (studenter och anställda på UUCG har tillträde till plan 3 från och med den 13 november). Caféverksamheten kommer dock att ha öppet på en begränsad del av foajén.

Övriga bibliotek: Samtliga bibliotek kommer inte längre erbjuda tjänster som kräver längre tids vistelse men fortfarande hålla öppet med begränsad service. Detta innebär i praktiken att låntagare erbjuds komma till biblioteket för att låna men inte uppehålla sig i lokalerna.

Badhusen: Samtliga badhus stängs för allmänheten. Undantaget är skolans idrotts- och simundervisning samt föreningsledd träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

Ishallarna håller öppet för föreningsledd ungdomsverksamhet för ungdomar födda 2005 eller senare samt för lag som av riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet.

Idrottshallarna håller öppet för föreningsledd träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare samt för lag som av riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet. Ombyte måste ske hemma då omklädningsrummen stänger.

Utegym, elljusspår, motionsstigar går att använda som vanligt.