Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skärpta allmänna råd i Region Gotland

Publicerad 2020-11-12 12:59
Nu skärps de allmänna råden på Gotland för att minska smittspridningen av covid-19. Samtidigt begränsas publiktaket till 50 personer vid allmänna sammankomster.

Det är efter samråd med smittskyddsläkaren, Region Gotland och Länsstyrelsen Gotlands län, som Folkhälsomyndigheten tagit beslut om lokala allmänna råd för Gotlands län.

Bakgrunden är en kraftigt ökad smittspridning de senaste veckorna och ökad belastning på sjukvården. Beslutet gäller från 12 november till 10 december 2020 – men kan förlängas.

– Vi har under de senaste veckor sett en snabb och kraftig uppgång när det gäller personer som testats positivt för covid-19. Nu börjar vi också se en ökning av antalet personer som behöver sjukhusvård. Det är en allvarlig utveckling som vi på alla sätt måste begränsa, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland.

Från 12 november gäller följande för alla som vistas på Gotland:

  • Umgås enbart med personer du normalt träffar: den egna familjen eller personer du bor med. Delta inte i fester, middagar, afterwork eller andra privata tillställningar. 

  • Besök inte inomhusmiljöer där människor samlas och där det finns risk för trängsel. Det kan till exempel vara butiker, bibliotek, museer, badhus och gym. Undantag är nödvändiga besök i livsmedelsbutiker och apotek.

  • Avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt. Det kan till exempel vara konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher, tävlingar, religiösa evenemang och högtidsfiranden. Det gäller oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Undantag är utövande av professionell idrott och idrottsträningar för barn födda år 2005 eller senare.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.

Det är också angeläget att man söker vård om man har symptom som man tror behöver utredas, och att man kommer på de besök i vården som man har blivit kallad till.

Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra. 

Skärpta allmänna råd för verksamheter och arbetsplatser

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och verksamheter på Gotland.

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan.

  • Arbetsgivarens åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

  • Verksamhetens åtgärder kan vara att minimera antal besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettider och erbjuda digitala alternativ.

Allmänna sammankomster

Länsstyrelsen Gotlands län har samtidigt beslutat att Gotland ska sänka antalet personer som tillåts delta samtidigt vid allmänna sammankomster. Den nya gränsen för offentliga tillställningar är 50 personer. Begränsningen gäller från 13 november till 10 december. 

"Allmänna råd är inga frivilliga tips"

-Allmänna råd är inga frivilliga tips utan utgår från att var och en har både ansvar och skyldighet att göra det man kan för att skydda andra från risken att smittas. Det kräver såväl respekt som engagemang från oss alla som bor och vistas här. Det är bara vi,  tillsammans, som kan klara oss igenom det här, säger regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius, (C).

– Covid-19 och minskad smittspridning handlar om liv och död. Kanske inte ditt eller mitt men däremot en vän, en arbetskollega eller någon i riskgrupp. Därför är det egna ansvaret utifrån de allmänna råden än mer viktigt än tidigare, säger regiondirektör, Peter Lindvall.


Besöksförbud på lasarettets vårdavdelningar och psykiatrins heldygnsvård

Smittskyddsläkaren har idag också beslutat om besöksförbud på vårdavdelningarna på Visby lasarett samt inom psykiatrins heldygnsvård. Detta som ett led i att minska smittspridningen.