Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barnbassängen, barnlandskapet och varmvattenbassängen fortsatt avstängda

Reparationen av barnbassängen, barnlandskapet och varmvattenbassängen blir förlängd och bassängerna är fortsatt avstängda under v.46, 9/11-15/11