Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Familjebad i varmvattenbassängen

Från och med den 1 december är det familjebad i varmvattenbassängen på lördagar kl. 11.30-13.30 och söndagar kl. 09.00-13.30.

Under familjebadet är alla välkomna! Under övriga öppettider gäller 16-års gräns i varmvattenbassängen.