Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Restriktioner under pandemin

Här finns information om vad som gäller under pandemin inom Region Gotlands kultur, fritids- och idrottsverksamheter. 

Utifrån ändrade riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten är föreningsledd verksamhet i våra anläggningar öppen från och med 6 februari för barn födda 2002 och yngre, såvida det sker på ett smittsäkert sätt. 

Inomhushallarna omfattas av pandemilagen, som säger 10 kvm yta per person, men det är smittrisken som avgör hur många som får medverka i verksamhet samtidigt. Konstgräsplanerna öppnas nu upp till två ytor på en plan – det vill säga att två lag kan träna samtidigt i mindre grupper. 
Mer om smittsäker träning och vad som gäller >>>
 

För ungdomar födda 2001 och äldre samt vuxna råder samma begränsningar som tidigare. Alla kommunala anläggningar är alltså fortsatt stängda för dem samt för allmänheten tills vidare. 

Biblioteken: Den 13 januari öppnade Almedalsbiblioteket sina lokaler för besökare, efter att ha varit stängt ett tag liksom de övriga biblioteken. Den 26 januari öppnade de övriga biblioteken på ön sina lokaler. Nu är alltså alla bibliotek öppna och man kan låna och lämna böcker på plats. Biblioteken får dock inte användas som mötesplatser eftersom smittspridning måste förhindras.

Ovanstående gäller tills vidare. Därefter uppdaterar vi våra restriktioner i enlighet med aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Ungdomsgårdar och Fenix ungkulturhus:  Den 15 februari öppnade ungdomsgårdarna upp sin verksamhet igen för årskurs 7-9. Men i mindre omfattning till följd av situationen med coronaviruset covid-19. Det finns ett maxtak för antalet besökare som är tio. Verksamhet bedrivs även online via plattformen Discord. 
Läs mer om Onlineverksamheten 

Badhus: Stängda för allmänheten tills vidare. Öppet för föreningsdriven verksamhet för barn födda 2002 och yngre.

Medicinskt bad är dock tillgängligt under stängningen. Badkort eller entréavgift gäller som betalning.
Solbergabadet i Visby erbjuder två tider i veckan, egen träning, för personer som har läkarintyg för medicinskt bad.
Tiderna är tisdagar och torsdagar klockan 14.00-15.00. Ring och boka tid på telefon 0498-26 96 65. Ta med läkarintyg och legitimation till badet.
 

Ishallar: Stängda för allmänheten tills vidare. Öppet för lag som av Riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet och föreningsdriven verksamhet för barn födda 2002 och yngre.

Idrottshallar: Stängda för allmänheten tills vidare. Öppet för lag som av Riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet och föreningsdriven verksamhet för barn födda 2002 och yngre.

Utomhusanläggningar: Konstgräsplanerna är öppna för föreningsverksamhet, upp till tre ytor på en plan – det vill säga tre lag kan träna samtidigt i mindre grupper.