Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (2 november)

Publicerad 2020-11-02 14:50
Dagens rapport visar att 69 nya fall av coronavirusinfektion har konstaterats sedan i fredags. Det innebär att totalt 489 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland. De nya fallen som rapporteras om idag har provtagits hela förra veckan, men på grund av förseningar på lab inkom många positiva provsvar under helgen.

En person med sjukdomen covid-19 vårdas för närvarande på vårdavdelning på Visby lasarett, ingen på intensivvårdsavdelningen. 

Ökad smittspridning i sociala sammanhang

- Jag vill betona att de nya fallen som vi rapporterar om idag har provtagits hela förra veckan, men att det på grund av förseningar på laboratoriet inkom många positiva svar med covid-19 under helgen. Smittspridningen sker som vi tidigare har noterat vid sociala sammanhang och vidare i familjerna. Det som är olustigt är de rapporter vi har fått om att flera har rest till och från ön trots pågående symptom, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland.

Lägesrapport äldreboenden

- Vi har smittspridning på ett av Gotlands äldreboenden. Vi arbetar mycket aktivt med smittspårning och med de rutiner vi har för att begränsa smitta, säger Mårten Åström, medicinskt ansvarig sjuksköterska på socialförvaltningen.