Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Coronasmitta på äldreboende

Publicerad 2020-10-29 11:36
Ett av Gotlands äldreboenden har konstaterad smittspridning av coronaviruset.

– Vi har smittspridning på ett av Gotlands boenden. Det är ingen stor spridning men det är allvarligt eftersom de som bor på ett särskilt boende tillhör dem i samhället som vi behöver skydda extra noga, säger förvaltningschef Marica Gardell.

Smittspårning pågår enligt de rutiner som finns.

I början av oktober informerade vi om smittspridning på ett annat boende. Där är läget lugnt nu.

Vid tidigare tillfällen av coronasmitta på särskilda boenden på Gotland har effektiv smittspårning, skyddsutrustning och rutiner för vårdhygien gjort att smittspridningen kunnat hållas nere.
– Nu gör vi allt för att det ska bli på samma sätt den här gången också, säger Marica Gardell.

Hon betonar att berörda anhöriga och närstående och berörda medarbetare har fått information om läget.
– I övrigt värnar vi patientsekretessen precis på samma sätt som man gör i övriga samhället när någon blir smittad av covid-19. Därför berättar vi inte vilket boende det gäller och det hoppas vi att man har respekt för. De som behöver veta får veta, säger Marica Gardell.