Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rörelse och hälsa

Rörelse och hälsa arbetar vi aktivt med på Förskolan Kabyssen. Daglig utevistelse stimulerar rörelseglädje och bidrar till friska barn!

Barn har en naturlig, inneboende vilja att röra på sig! Denna rörelseglädje vill vi i förskolan underhålla och utveckla! Genom lekar på gården, fyllda med grovmotoriska utmaningar, samspel och rörelse främjas hela barnets kognitiva utveckling och välmående.

Vi går på promenader och utflykter i vårt närområde och barnen får träna på att gå i olika miljöer, att vara uppmärksamma på sin omgivning, miljö och trafik.