Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Språk och matematik

Språk och matematik är två viktiga grundstenar i förskolans arbete. Vi vill ge alla barn på Förskolan Kabyssen möjligheten att utveckla ett rikt och välutvecklat språk och en god matematisk grundförmåga.

Genom att på ett medvetet sätt undervisa barnen kring språk och matematik vill vi ge barnen goda förutsättningar för att utveckla ett rikt och nyanserat talspråk och en god matematisk förmåga. Genom lek och utforskande kring ord, bokstäver och siffror bygger vi ett intresse hos barnen som leder oss vidare. Vi utforskar volym, mängd, längd och antal sida vid sida med ljud, stavelser och grammatik.

Vi arbetar med Polyglutt som är digitala böcker. Här finns det även möjlighet för barn med annat modersmål än svenska att utveckla sitt modersmål, då sagorna finns inlästa på flera olika språk.