Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Teknik och digitala verktyg

Digitala verktyg används som ett komplement i undervisningen. Vi använder digitala verktyg integrerat i undervisningens olika delar. Stor del av barnens dokumentation sker digitalt och kan på så vis användas på många sätt - projiceras, med film och foto.