Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årets influensavaccinering extra viktig

Publicerad 2020-10-23 05:31
Den 3 november startar årets vaccinering mot säsongsinfluensa och pneumokocker på Gotland. För att undvika folksamlingar erbjuds ingen drop in-vaccinering. Du som tillhör riskgrupp går själv in på webben och bokar tid för vaccinering på din vårdcentral genom att logga in på 1177.se. Vaccinationen är kostnadsfri för dig som tillhör en riskgrupp.
Du som är 65 år eller äldre, gravid från och med vecka 17 eller har vissa kroniska sjukdomar erbjuds som tidigare avgiftsfri vaccinering mot influensan. Mer information om vaccinering mot säsongsinfluensa och vilka som räknas som riskgrupp finns på regionens webbplats eller på 1177 Vårdguiden webb.
 
De som är i riskgrupp erbjuds också avgiftsfri vaccinering mot pneumokocker för att minska risken att insjukna i lunginflammation.
 
Du som är 65 år eller äldre, gravid från och med vecka 17 eller har vissa kroniska sjukdomar erbjuds som tidigare avgiftsfri vaccinering mot influensan. Mer information om vaccinering mot säsongsinfluensa och vilka som räknas som riskgrupp finns på regionens webbplats eller på 1177 Vårdguiden webb.
 
- I år är det extra viktigt att vaccinera sig mot influensan på grund av den rådande covidpandemin. Vaccination mot influensa är inget hundraprocentigt skydd men minskar risken för svår influensasjukdom. När det gäller covid-19 väntar vi ännu på ett vaccin som tidigast kommer nästa år, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland.
 
Du som är i riskgrupp erbjuds också avgiftsfri vaccinering mot pneumokocker för att minska risken att insjukna i lunginflammation.
 
- Passa på att ta vaccin även mot pneumokocker om du är 65 år eller äldre eller har en kronisk sjukdom, och inte har fått vaccin tidigare. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation, säger Maria Amér.