Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Informationsmöte 22 oktober om vår byggutbildning kombinerad med sfi

Vill du gå en byggutbildning och samtidigt läsa svenska på sfi? På torsdag 22 oktober kl. 15.00 hålls ett informationsmöte på Gesällgatan 7, sal 5. Läraren från utbildningen informerar om den inledande introduktionskursen, den kommande utbildningen och hur du anmäler dig.

Välkommen!