Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förskolans lärmiljöer

Lärmiljöerna på förskolan skall vara tillgängliga för alla! Alla barn skall finna miljöerna tilltalande och utmanande, det skall finnas rum och utrymme för lärande, lek och vila.

 

UTEMILJÖ

Kabyssen förskola är omgiven av skog och natur, men har ändå nära till bibliotek och skola. Förskolans olika gårdar erbjuder kroppsliga utmaningar såsom gungor, spring och lek men även utrymme för småskalig lek och finmotorisk utveckling. Gårdarna har olika inriktning och syfte och varje gård erbjuder olika motoriska utmaningar.

 

INNEMILJÖ

Vi arbetar med fantasi och kreativitet och låter barnen vara med och skapa lärmiljöerna. Vi använder mycket okodat material som inte är bundna till traditionella normer och utmanar barnen att använda sin kreativitet i samspel med andra för att skapa sin lek och använda materialet på nya sätt.

Materialet finns tillgängligt för barnen, på deras nivå och med möbler i deras storlek. Det material de inte kan nå finns tillgängligt visuellt, barnen kan se allt material och kan be om hjälp att ta fram. Vi har mest öppna hyllor och skåp!