Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läget kring smittspridning på äldreboende

Publicerad 2020-10-14 13:27
En rad åtgärder vidtas när ett äldreboende får in coronasmitta. Så även i det aktuella fallet.
I förra veckan konstaterades smittspridning på att av Gotlands äldreboenden.
 
 
– Vi kan se att smittspridningen där inte ökar i nuläget med det är för tidigt att blåsa faran över, säger socialdirektör Marica Gardell. 
 
En rad åtgärder vidtas när äldreboende får in konstaterad smitta. Det handlar om att informera berörda medarbetare, boende och anhöriga. Det handlar också om att lägga om scheman för att verksamheten ska fungera optimalt och risken för smittspridning blir så liten som möjigt.
 
– Vi stärker också upp med ännu tätare kontakter med medicinskt ansvarig sjuksköterska, hygiensköterska och smittskyddsläkare. Dessutom genomförs smittspårning på det sätt som smittskyddsläkare beslutar om, säger Marica Gardell.
 
– Man ser en generell ökning av covid-19 på våra äldreboenden i landet. Det drabbar även Gotland. Vår personal arbetar med basala hygienregler och skyddsutrustning, vilket är en förutsättning för att minska smittspridningen. För närvarande finns det god tillgång på skyddsutrustning, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska, Mårten Åström.
 
Äldreboendet avråder anhöriga och närstående från att komma på besök.