Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (12 oktober)

Publicerad 2020-10-12 14:38
14 nya fall av coronavirusinfektion har konstaterats under det senaste dygnet. Det innebär att totalt 366 personer har konstaterats vara smittade hittills i år på Gotland. Flera kluster har kopplingar till privata fester och arbetsplatser.
Ingen patient med konstaterad covid-19 vårdas för närvarande på Visby lasarett.
 
- Vi ser ansamlingar av fall där man har träffats och umgåtts nära som till exempel privata fester och utreder även kluster kring arbetsplatser. Det är fortsatt mycket viktigt att man avstår från att gå på fest om man har symptom som kan vara covid-19, även lindriga. De med symptom uppmanas att testa sig, så vi med smittspårning kan ringa in positiva fall och begränsa ytterligare smitta, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland.
 
Förra veckan hade sjukvården 806 remisser till PCR-provtagning för pågående coronavirusinfektion. Av dem var 1,9 procent positiva. Förrförra veckan (v.40) hade Region Gotland  totalt nya 16 fall med konstaterat covid-19. Då hade sjukvården totalt 863 remisser till PCR-provtagning för pågående covid-19-infektion. Av dem var 2 procent positiva och det tog i snitt cirka 34 timmar för att få ett provsvar.
 

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:

  • Res ansvarsfullt.
  • Undvik resor med färdmedel där det inte går att boka plats - till exempel spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar.
  • Undvik platser med mycket folk och trängsel. Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt - både under resan och på ditt resmål. Större sociala sammanhang bör undvikas.

För personer i riskgrupper är det extra viktigt att fortsätta att följa råden:

  • Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta sjukdomssymtom.
  • Håll avstånd och ha en god handhygien.