Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Visby lasaretts vädjan: Respektera restriktionerna vid besök på vårdavdelning

Publicerad 2020-10-09 14:12
Syftet med restriktionerna i samband med besök på en vårdavdelning är att minska risken för smittspridning inne på sjukhuset. Men nu kommer signaler om att reglerna inte alltid respekteras.
Det är sedan den 1 oktober åter igen tillåtet att besöka närstående eller anhöriga som ligger inne på en vårdavdelning. De flesta besökare respekterar restriktionerna som finns i form av förhållningsregler, men det förekommer allt oftare att vårdpersonal möts av ifrågasättande av begränsningarna från besökare.

Alla måste ta sitt ansvar för att hindra smittspridning på lasarettet

- Vi har på alla sätt försökt att informera om vad som gäller men tyvärr möts vårdpersonal allt oftare av besökare som ifrågasätter restriktionerna. Det är framföra allt besökstiden, som nu under pandemin är ändrat till mellan kl. 17-19, som en del besökare inte respekterar. Besökstiden är ändrat till sen eftermiddag för att det då är färre människor som rör sig inne på sjukhuset vilket innebär minskad risk för smittspridning, säger Ann-Charlotte Loréhn, verksamhetschef för öppen- och slutenvård på Visby lasarett. 
 
Och hon fortsätter:
- De flesta besökare på vårdavdelningarna följer förhållningsreglerna men jag vill vädja till alla att ta sitt ansvar och respektera vårdavdelningarnas råd som finns uppslagna runt om på hela sjukhuset samt på regionens webbplats.

Råd inför besök på vårdavdelningar på Visby lasarett finns på regionens hemsida