Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Coronasmitta på äldreboende

Publicerad 2020-10-08 10:00
Ett av Gotlands äldreboenden har konstaterad smittspridning av coronaviruset.
– Vi har fall av coronasmitta och smittspårning pågår, enligt de rutiner som vi har tagit fram, säger smittskyddsläkare Maria Amér.
 
– Det är en allvarlig situation när vi får smittspridning inne på ett särskilt boende, säger socialdirektör Marica Gardell.
 
All personal arbetar redan i skyddsutrustning vid nära kontakt. I omvårdnaden av misstänkt smittade eller konstaterat smittade vidtas ännu fler skyddsåtgärder.
 
Boende, anhöriga och medarbetare är informerade om läget. Äldreboendet avråder anhöriga och närstående från att komma på besök.
 
– Vi avråder från besök även om vi inte kan förbjuda någon. Vi har också låst vid entrén så att man får ringa på. Vi får då en chans att informera eventuella besökare som ännu inte nåtts av informationen, säger Marica Gardell och fortsätter:
 
– Vi kan fortsätta konstatera att vi har en smitta i samhället och att den drabbar
även våra verksamheter. Vårt fokus ligger nu på att stoppa fortsatt
smittspridning på boendet och att personer som smittats får vård och omsorg
på bästa sätt.