Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barnbassängen, barnlandskapet och varmvattenbassängen stängd v. 45

På grund av reparation kommer barnbassängen, barnlandskapet samt varmvattenbassängen hållas stängda under v. 45 (2/11-8/11).

Stora bassängen håller öppet som vanligt.