Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Äldre par tittar på trädens höstlöv

Årets brukarundersökning: ”Vi kan känna stolthet men det finns mer att göra”

Publicerad 2020-10-05 15:34
Hela 98 procent av dem som svarat anser att de får ett bra bemötande av hemtjänsten. Och 92 procent av dem som svarat kring särskilt boende känner sig trygga. Detta visar årets brukarundersökning.
Varje år svarar personer som bor på särskilda boenden, eller har hemtjänst, på frågor om hur de upplever sin situation och den omvårdnad de får. Den så kallade Brukarundersökningen är nationell.
 
- Vi kan känna stolthet över resultatet på Gotland men det finns mer att göra, framför allt när det gäller ensamheten, säger socialförvaltningens kvalitetschef Öystein Berge.
 
 
Resultat för särskilt boende:
  • 92% känner sig trygga. (87% i riket)
  • 97% anser att de får ett bra bemötande (94% i riket)
 
Resultat för hemtjänst:
  • 93% känner förtroende för personalen. (89% i riket)
  • 98% anser att de får ett bra bemötande. (97% riket)
 
- Det är ett extra gott betyg eftersom enkäten besvarades i våras när det fanns mycket oro för pandemin. Tyvärr ser vi att pandemin också påverkat svarsfrekvensen med färre svarande jämfört med tidigare år, säger Öystein Berge.
 

Ensamhet
  • 65% av dem som bor på särskilt boende upplever ensamhet (70% riket)
  • 53% av dem som har hemtjänst upplever ensamhet (52% riket)
 
- Ensamheten är ett stort samhällsproblem och något vi måste fortsätta att arbeta mycket med, säger Öystein Berge.

 
Fakta
  • Undersökningen genomfördes mellan mars och maj år.
  • 45 % av de boende på särskilda boenden och 61 % av dem som har hemtjänst svarade på frågorna.
  • Enkäten går ut till både dem som har Region Gotland som utförare och till dem som har privata utförare.